Untitled Document
-011

- لطفا در انتخاب شهر دقت نمایید.
- لطفا شناسه پرداخت را با دقت وارد درگاه بانک نمایید.
- لطفا از صحت شماره تلفن وارده مطمئن گردید.
- فروش تنها برای مشترکین تلفن ثابت استان مازندران ممکن میباشد.
- فروش برای کلیه مشترکین PAPها مانند شاتل، پارس آنلاین، آسیاتک و حتی افرادی که اشتراک اینترنت ندارند مجاز می باشد.
- در صورتی که برگه معرفی طرح را از مراکز مخابراتی دریافت کرده اید، شناسه درج شده در بالای برگه را در این بخش وارد نمایید. در غیر اینصورت کد معرف را خالی رها کنید.